שני שבלולים

שני צימרים הבנויים מאבן בזלת ועץ

שני שבלולים